سالک چیست؟

بیماری سالک یا لیشمانیوز توسط نیش گونه هایی از پشه خاکی منتقل می شود که دو نوع شهری یا خشک و روستایی یا مرطوب ایجاد می شود که با رعایت کردن یکسری نکات می توان از سالک پیشگری کرد. درمان اصلی سالک در حال حاضر تر کیبات 5 ظرفیتی آنتیموان (گلوکانتیم وپنتوستام) است. [ ادا