همه چیز در مورد شپش سر

شِپِشِ سر یکی از انگل های انسان است که فقط از انسان تغذیه می کند. شپش سر می تواند باعث خارش شدید و غیرقابل تحمل شوند. طول مو، جنس، سن و رنگ مو تاثیری در انتقال شـپش نداشـته و شست و شو با سرکه یا تراشـیدن موهـا هم تاثیری ندارد. پرمترین به عنوان درمان خط اول شپش توصیه می شود. [ ادا