فواید فعالیت جنسى سالم در سلامت پوست

با رابطه جنسی پوست و موی شما درخشان تر می شود، جوان می مانید، سینه ها افزایش سایز پیدا می کنند، استرس تان کم می شود، شکم تان صاف می شود، در اوج لذت جنسی تمام مواد شیمیایی که احساس خوبی به شما می دهد، آزاد می شود. [ ادا