ریزش ابرو

از علل ریزش ابرو می تواند بیماری های سیستم ایمنی بدن و یا کم کاری تیروئید باشد، ناراحتی های پوستی همچون اگزما و حساسیت ها و یا مصرف دارو های هورمون می تواند تاثیر گذار باشد. [ ادا