11 اشتباه رایج در مورد جوش

این عارضه پوستی برای افراد بالغ نیز اتفاق می‌افتد و حتی در دهه‌های سوم و چهارم زندگی نیز ممکن است با شخص همراه باشد. در روند درمان جوش اشتباهاتی را هر یک از ما امکان دارد انجام دهیم مثل فشار دادن جوش، شست و شوی بیش از اندازه و غیره. در این مقاله به 11 اشتباه رایج می پردازیم. [ ادا