انواع خال طبیعی و خال غیرطبیعی چیست؟

خال ها به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می گردد. چهار نوع خال وجود دارد، خال مادرزادی، خال معمولی، خال غیرمعمول و خال اسپیتز که هر یک دارای ویژگی هایی هستند. برخی از خال ها ما را در معرض خطر ملانوما که بدترین نوع سرطان پوستی است قرار می دهد. دو روش برداشتن خال برش جراحی و لیزر است.

انواع خال

بر اساس محل قرار گرفتن ملانوسیت‌ها در پوست خال‌ها را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنند که عبارتند از خال‌های پیوستگاهی، خال‌های درمی و خال مرکب. خال‌ها اکثرا ضایعاتی خوش‌خیم هستند و نیازی به برداشتن آن‌ها نیست مگر به دلیل زیبایی و در موارد مشکوک به سرطان توصیه می‌شود خال حتما با جراحی برداشته شود. [ ادا

برداشتن خال

عوارض برداشتن خال

برداشتن خال های روی گردن و سینه احتمال به جا گذاشتن گوشت اضافی را دارد که اگر پزشک نکات لازم جهت پیشگیری را رعایت کند احتمال آن خیلی کمتر می شود. جراحی خال توسط افراد غیر مجرب امکان به جا گذاشتن اثر و یا چال در محل وجود دارد [ ادا

روش‌های برداشتن خال

خال اصولا خوش‌خیم است و به جز خال‌های مادرزادی وخال‌های دیسپلاستیک، سایر خال‌ها اغلب بی‌خطر هستند. روش‌های برداشتن خال‌ها( لیزر، جراحی و کوتر) بستگی به سن بیمار، بزرگ یا کوچک بودن خال، عمق خال، رنگ خال و حتی مکان خال متفاوت است. برگشت خال و عوارض برداشتن خال یکی از دغدغه‌‌ی همه‌ی ما است. [ ادا