انواع خال طبیعی و خال غیرطبیعی چیست؟

خال ها به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می گردد. چهار نوع خال وجود دارد، خال مادرزادی، خال معمولی، خال غیرمعمول و خال اسپیتز که هر یک دارای ویژگی هایی هستند. برخی از خال ها ما را در معرض خطر ملانوما که بدترین نوع سرطان پوستی است قرار می دهد. دو روش برداشتن خال برش جراحی و لیزر است.

انواع خال

بر اساس محل قرار گرفتن ملانوسیت‌ها در پوست خال‌ها را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنند که عبارتند از خال‌های پیوستگاهی، خال‌های درمی و خال مرکب. خال‌ها اکثرا ضایعاتی خوش‌خیم هستند و نیازی به برداشتن آن‌ها نیست مگر به دلیل زیبایی و در موارد مشکوک به سرطان توصیه می‌شود خال حتما با جراحی برداشته شود. [ ادا