لیزر کیو سویچ و درمان لک‌های مقاوم

درمان خال اوتا

درمان خال اوتا با استفاده از متد جدید

لیزر لک صورت

رفع لک صورت با تریپل تراپی لیزر کربن پیل

درمان کک مک و تیرگی دور دهان بعد از یک جلسه درمان

بعد از یک جلسه لیزر کیوسوئیچ و مزو تراپی صورت

بیمار از عراق با لک و تیرگی ناشی از بیماری لیکن پلان که با درمان های متفاوت جواب نگرفته اند و بعد از یک جلسه درمان بهبودی بهتر یافتن

درمان خال اوتا با لیزر کیوسوئیچ

درمان خال با لیزر کیوسوئیچ

بعد از یک جلسه لیزر کیوسوئیچ و مزو تراپی صورت