رفع غبغب

خارج نمودن چربی غبغب

رفع غبغب و جوانسازی

خارج کردن چربی غبغب، لیفت پوست با لیزر آندولیفت و تزریق چربی در چانه

رفع غبغب و اصلاح خط فک

قبل و بعد اصلاح غبعب و تزریق چربی در صورت

لیزر آندولیفت صورت و غبغب

خارج کردن غبغب و تزریق چربی در چانه، لیزر آندولیفت جهت لیفت پوست صورت و غبغب.

لیزر آندولیفت

لیزر آندولیفت جهت رفع شلی پوست غبغب در سنین بالاتر نیاز است.

لیزر آندولیفت

لیزر آندولیفت جهت کشیده شدن و لیفت غبغب و شلی قسمت پایینی صورت

خارج کردن چربی غبغب

خارج کردن چربی غبغب و مشخص شدن خط فک و زاویه فکی

خارج کردن چربی غبغب

خارج کردن چربی غبغب. به مشخص شدن زاویه فک از رو به رو توجه کنید.

خارج کردن چربی غبغب

خارج کردن چربی غبغب در خانم جوان. به جمع شدن و کشیدگی بسیار خوب پوست توجه کنید.

خارج کردن چربی غبغب