انواع روش های لایه برداری پوست و نکات مربوط به آن

لایه برداری باعث می شود که سلول های مرده از روی سطح پوست برداشته شوند و جا برای سلول های نو و جوان باز شود تا پوست با این سلول های جوان، ظاهری جوان تر پیدا کند و بهتر است حتما توسط پزشک تجویز شوند. [ ادا