لیزر کم توان

استفاده از لیزرکم‌توان در صورتی که به شکل اصولی و با دوز مناسب صورت گیرد فاقد عارضه جانبی می‌‌‌‌باشد و هیچگونه خطری ندارد. به کارگیری لیزرهای کم توان در درمان بیماری ها و اختلالات سیستم عضلانی، اسکلتی مفصلی وعصبی و زیبایی بسیار مورد توجه محافل علمی دنیا قرارگرفته و کاربرد گستردهای پیدا کرده است. [ ادا