فریب تبلیغات کاشت مو را نخورید

هیچگاه به تبلیغات رسانه ای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و به ویژه ماهواره برای کاشت مو اعتماد نکنید زیرا هیچ کنترل علمی روی این برنامه ها وجود ندارد و هرکس با هر مدرکی می تواند با پرداخت پول خودش را دکتر متخصص معرفی کند [ ادا

همه چیز در مورد کاشت مو – قسمت اول

کاشت مو یا پیوند مو شامل انتقال قسمتی از موهای پشت سر به قسمت های کم پشت یا طاس جلوى سر می باشد در و به شکلی نظم و ترتیب داده می شوند که باعث ایجاد بیشترین پوشش ممکن و زیباترین جلوه مو در چهره بشوند. [ ادا