باکتری هایی که در لوازم آرایشی شما لانه کرده اند

مواد آرایشی در تماس مدوام با میکروب های موجود در دست ها و تمام چیزهایی هستند که برای استفاده از آن ها به کار می بریم که بر سلامت فرد تاثیر می گذارد و بهتر است هر سه ماه یک بار لوازم آرایشی را تجدید کنید. [ ادا