اگزما یا درماتیت سبوره چیست؟

درماتیت یا اگزما سبوره یک نوع بیماری پوستی است که علائمی همچون التهاب پوست سر یا صورت و بدن به شکل پوسته‌ پوسته شدن همراه با خارش زیاد و غیره می‌ باشد که علل متفاوتی را شامل می ‌شود. شوره سر نیز شکل خفیفی از درماتیت سبورئیک کف سر می‌باشد. [ ادا