ترک پاشنه پا

علل ترک پا بیماری هایی مانند دیابت و چاقی، یائسگی در خانم ها، خشکی هوا و فصل سرد می باشد که برای درمان ترک پا استفاده از ترکیبات کراتولیتیک و ترکیباتی شامل اوره، سالیسیک اسید و گلیسیرین که باعث ترمیم سریع ترک می شود [ ادا