ترکاندن جوش کدام ناحیه از صورت خطرناک است ؟

ترکاندن جوش برخی نواحی صورت می تواند در بدترین حالت منجر به مرگ یا فلج صورت و مننژ شود. این نواحی به مثلث خطرناک صورت معروف هستند که شامل قسمت هایی از بینی، فاصله ی بینی تا لب بالایی و گوشه های لب است. [ ادا