جراحی پلک

جراحی پلک

۴ ماه بعد از جراحی پلک بالا

جراحی پلک

دو ماه بعد از جراحی پلک بالا

جراحی پلک و درمان افتادگی

درمان افتادگی و چروک پلک بالا با جراحی

پلکسر و جراحی پلک

رفع افتادگی پلک بالا با جراحی و رفع چروک زیر چشم با پلکسر

پلکسر و جراحی پلک

رفع چروک و افتادگی پلک بالا با جراحی

جراحی پلک بالا و پایین

جراحی پلک پایین

خارج کردن پف زیر چشم

جراحی پلک بالا

نه سال بعد از جراحی پلک بالا

در عکس زیر نتایج ماندگاری عمل جراحی پلک بالا بعد از نه سال را میبینید ایشان کاشت موی طبیعی و دارای رشد نیز در ابرو انجام داده اند

جراحی پلک بالا

این بیمار علاوه بر افتادگی پلک دارای افتادگی ابرو و پیشانی هم هست که نیاز به لیفت ابرو هم با جراحی نیز می باشد ولی در عکس زیر فقط پلک بالا عمل شده است