هایفوتراپی

هایفوتراپی صورت

هایفوتراپی صورت و لیفت قابل قبول گونه و خط فکی

هایفوتراپی و تزریق ژل الانسه

هایفوتراپی | تزریق ژل

لیفت غبغب و صورت

لیفت غبغب و صورت پس از یک جلسه

هایفوتراپی و لیفت غبغب

لیفت غبغب و خط فک با هایفوتراپی

لیفت صورت و هایفوتراپی

لیفت صورت بعد از یک جلسه هایفوتراپی

هایفوتراپی و خارج کردن چربی

دو ماه پس از هایفوتراپی و خارج کردن چربی قسمت پایین صورت

هایفو

هایفو کل صورت یک جلسه پس از هفت ماه

هایفو

لیفت متوسط گونه هاو قسمت پایینی صورت با دستگاه هایفو . عکس مربوط به دو ماه پس از یک نوبت هایفو است .

هایفو گردن

دو ماه پس از یک نوبت هایفو گردن . کشیده شدن قابل توجه شلی و افتادگی گردن . این فرد نیاز به جراحی داشت ولی بدلایلی راغب به انجام جراحی نبود و با این میزان بهبودی رضایت داشت.

هایفو صورت و گردن

دو ماه پس از یک نوبت هایفو صورت و گردن . چربی کناره چانه و غب غب که ایجاد ظاهری افتاده میکرد در همان روز با دستگاه لیپوماتیک خارج شد. نتیجه کشیده شدن بهتر صورت و گردن و بالاتر کشیده شدن گونه ها و حتی کاهش گودی زیر چشم بود.