تزریق ژل

تزریق ژل در گودی زیر چشم

تزریق ژل

تزریق ژل در گودی پشت چشم

تزریق ژل در گودی پشت چشم‌ ها جهت افزایش جذابیت و جوانسازی، ماندگاری از یک تا سه سال

تزریق ژل به چانه

تزریق ژل به چانه و اثری که این تزریق در بهبود غبغب و محو کردن آن می گذارد.

تزریق ژل الانسه

۲ سال بعد از تزریق ۳ سی سی ژل الانسه و ۱ سی سی ژل زیر چشم

تزریق ژل بینی، گونه و خط خنده

تزریق ژل

تزریق ۲ سی سی ژل، خط خنده، زیر چشم و لب تحتانی

تزریق ژل

تزریق ٰیک سی سی ژل چانه

تزریق ژل در گودی پیشانی

بلافاصله بعد از تزریق ژل زیر چشم

اصلاح فرم صورت با تزریق ژل

اصلاح فرم صورت با تزریق ژل

اصلاح فرم صورت با تزریق ژل

اصلاح فرم صورت با تزریق ژل

بلافاصله بعد از تزریق ژل خط خنده

بلافاصله بعداز تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل در چانه

تزریق ژل در قسمت پایین صورت جهت جوانسازی

تزریق ژل در قسمت پایین صورت جهت جوانسازی

تزریق ژل در خط خنده

تزریق ژل صورت

دو سال بعد از تزریق ژل خط خنده