درمان‌های موضعی تقویت ریش در آقایان

موهای ناحیه ریش بخشی از ویژگی‌های مردانه و از نشانه‌های جذابیت در آقایان می‌باشد. برخی از مردان به دنبال درمان‌های موضعی برای بهبود رشد و تراکم موهای ناحیه ریش خود می‌باشند. درمان‌های موضعی را می‌توان با یکدیگر یا با سایر روش‌های تقویت مو مانند کاشت مو به کار برد. این ادامه مطلب…